Пластика і пластична культура: культурологічний аналіз

Дата
2021
Автори
Корнієцька Марія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було визначено місце пластичності у дискурсі наук про культуру і проаналізовано поступ пластичної культури. Таким чином, у культурологічному вимірі пластичність виступає, як характеристика культури і, насамперед, пов'язана із розумінням її, як тексту, із можливістю комунікації (трансляції тексту) засобами тіла і художньої культури. Концепт «пластичності» також реалізує себе у колі поведінкових наук і описує характер соціальної поведінки людини, розкриває можливості її зміни під дією зовнішніх точок впливу. У той же час пластичність є потенціалом індивідів, який забезпечує можливість балансу між інтеріальними статичними і динамічними станами, що дозволяє розглядати феномен пластичного у контексті процесів розвитку культури особистості. Розкрито особливості впровадження технології дизайн-мислення як практичного вияву принципів пластичної культури. Було визначено роль пластичного мислення у контексті діяльності дизайнера та креативних команд. Практика дизайн-мислення виходить із пластичного характеру культури та базується на принципі пластичності. Вона виконує роль медіатора між ідейним простором і продуктом; виступає серединним елементом між виробництвом речей та продукуванням умоглядних форм; орієнтована на створення гармонійного простору для взаємодії між членами спільноти, колективу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Корнієцька М. О. Пластика і пластична культура: культурологічний аналіз : дипломна робота : 034 Культурологія / Корнієцька Марія Олександрівна. - Київ, 2021. - 75 с.