Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід

Дата
2017
Автори
Стецюк Христина Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено комплексному порівняльно-правовому дослідженню феномену офіційної назви держави. Висвітлено питання появи та ґенези офіційної назви держави як державно-правового явища, а також особливості її розвитку на сучасному етапі. Окрему увагу приділено особливостям становлення інституту офіційної назви держави в Україні. Проаналізовано основні форми та способи конституційно-правового закріплення офіційної назви держави в зарубіжних країнах, зокрема, в текстах основних законів (конституціях) та актах установчої влади. Розкрито особливості структури (внутрішньої будови) інституту офіційної назви сучасних держав, її основні функції та характерні властивості. Досліджено особливості конституційно-правового закріплення офіційної назви сучасної Української держави, а також правового регулювання порядку її використання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Стецюк Х. П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право / Стецюк Христина Петрівна. - Київ, 2017. – 20 с.
Зібрання