Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991-2016 рр.)

Дата
2017
Автори
Рудюк Андрій Валентинович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проаналізовано історіографію проблеми та сформовано джерельну базу дослідження. Виявлено, що на даний момент у вітчизняній геральдиці відчувається брак комплексного дослідження, присвяченого сучасному етапу герботворення в Україні. Окреслено теоретичні та практичні проблеми побудови нової геральдичної системи. Джерельна база дослідження включає писемні та зображальні джерела. Вони мають різну природу походження, структуру, спосіб зберігання, форму фіксації матеріалу, інформативність та методи роботи з ними. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові, загальноісторичні підходи, принципи та методи дослідження. Геральдика як наука підпорядкована певним правилам, що мають чітку структуру та вимагають їх дотримання як при складанні гербів, так і при їх дослідженні. Також залучено теоретичні розробки суміжних історичних дисциплін. Доведено, що теоретичну основу для формування територіальних та муніципальних геральдичних знаків складають чіткі правила та традиції, успадковані з попередніх історичних епох. Історіографічні розробки вітчизняних вчених покликані заповнити прогалини у теоретичних та методологічних питаннях геральдики та символіки. Упорядковані правила складання геральдичних проектів містяться у методологічних рекомендаціях УГТ. Проте, залишаються відкритими деякі питання: складання словника символів українською мовою, унормування використання кольорів та фігур та нанесення позащитових елементів на герб.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Рудюк А. В. Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991-2016 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Рудюк Андрій Валентинович. - Київ, 2017. – 256 с.
Зібрання