Диференціальна модель динаміки вартості акцій в умовах невизначеності

Дата
2022
Автори
Давітян Артем Артурович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі досліджена диференціальна модель щільності акцій з невизначеними початковими та крайовими умовами. Поставлена і розв’язана задача відновлення щільності акцій за відомими спостереженнями. Розв’язок цієї задачі отриманий за допомогою розробленого у середовищі Python програмного забезпечення. За отриманими результатами зроблено висновок про залежність точності моделювання від кількості відомих спостережень та кількості точок дискретизації областей визначення функції щільності та невідомих фіктивних збурень, моделюючих вплив початково-крайових умов.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Давітян А. А. Диференціальна модель динаміки вартості акцій в умовах невизначеності : кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Давітян Артем Артурович. - Київ, 2022. - 38 с.