Одяг як гендерний маркер в сучасному суспільстві

Дата
2023
Автори
Пастух Олександра Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
При написанні даної дипломної роботи «Одяг як гендерний маркер в сучасному суспільстві» було використано комплекс загальнонаукових методів з метою досягнення визначеної мети дослідження. Зокрема, використано метод порівняльного аналізу для вивчення історико-культурного контексту гендерно маркованого одягу в Україні. Метод систематизації соціологічної інформації використовувався для аналізу соціального маркеру одягу та його ролі у конструюванні гендеру. Також був застосований метод аналізу вторинної інформації для вивчення впливу політичних і соціальних змін на гендерне маркування та гендерні образи у рекламній продукції одягу, проаналізовано роль гендерних стереотипів та культурних норм, що впливають на формування очікувань щодо одягу. Дослідження гендерних стереотипів та їх впливу на одяг сприяло розширенню знань автора даного дискурсу. В процесі написання роботи вдалося розробити програму дослідження, що орієнтується на контент-аналіз реклами одягу на мета-платформах Instagram та Facebook з метою виявлення зв'язку з традиційними гендерними стереотипами фемінності та маскулінності. Це є найважливішою частиною роботи, оскільки програма дослідження є основою для проведення подальшої емпіричної ідентифікації одягу як гендерного маркеру.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Пастух О. С. Одяг як гендерний маркер в сучасному суспільстві : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Пастух Олександра Сергіївна. - Київ, 2023. - 58 с.