Система для розв’язання геометричних задач на основі секвенційного реномінативного числення

Дата
2023
Автори
Швець Михайло
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті виконання дипломної роботи було розроблено програмний продукт для автоматизації доведення геометричних тверджень. Проведено аналіз наявних продуктів з даної тематики на ринку і зроблено висновок, що продуктів, які поглиблено спеціалізуються на геометрії, наразі немає. Проведено аналіз найчастіше вживаних інструментів розробки та обрано оптимальні варіанти, які і були використані при написанні програми. Розроблено детальну архітектуру програмної системи, а також формально записано алгоритми потрібні для її роботи, внаслідок чого швидкість написання коду збільшилась. Здійснено програмну реалізацію продукту з урахуванням результатів отриманих раніше. Завдяки дотриманню принципів SOLID можливе доопрацювання та розширення розробленого продукту, наприклад додавання можливості для розв’язання діофантових рівнянь за допомогою оператора мінімізації. Також, за потреби, є можливість повної зміни предметної області для пошуку доведень, оскільки основна структура, де реалізоване секвенційне числення, не потребуватиме змін в такому разі. Також можливим є створення повноцінного користувацького інтерфейсу для полегшення роботи з програмою для кінцевого користувача. Ключові слова : автоматизація доведення теорем, геометрія, проєктування, реномінативна логіка, розробка, секвенційне числення, система рівнянь та нерівностей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Швець М. Система для розв’язання геометричних задач на основі секвенційного реномінативного числення : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Швець Михайло. – Київ, 2023. – 64 с.