Динаміка гендерних змін в іспаномовних картинах світу

Дата
2017
Автори
Андрійченко Юлія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню динаміки гендерних змін в іспаномовних картинах світу. Вивчення взаємодії мови та статі було викликано актуальною необхідністю дослідження нових тенденцій у розвитку мови, що виникли під впливом змін, які відбулися в соціальному житті людини в суспільстві під впливом різних культур. Гендерна проблематика стала одним із пріоритетних напрямів у сучасних наукових дослідженнях кінця XX – початку XXI століть, які вивчають людину та її взаємозв'язок із суспільством і навколишнім світом. Гендерні дослідження посіли вагоме місце у сучасній лінгвістиці, отримали статус самостійного лінгвістичного напрямку та потребують не лише розробки теоретичних концепцій, але й акумулювання та обробки великої кількості фактичного матеріалу. Встановлено, що гендерні асиметрії можуть бути певною мірою нейтралізовані за допомогою пригнічення цілої низки гендерних стереотипів, виключення з текстів лексичних одиниць, що відображають екзистенційні параметри індивіда, підвищення частотності вживання загальних іменників.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Андрійченко Ю. В. Динаміка гендерних змін в іспаномовних картинах світу : автореф. дис. ...д-ра філол. наук : 10.02.05 – романські мови / Андрійченко Юлія Валеріївна. - Київ, 2017. - 37 с.
Зібрання