Становлення і розвиток українського ландшафтознавства

Дата
2016
Автори
Міхелі Сергій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми створення цілісної концепції процесу становлення і розвитку українського ландшафтознавства. Розроблено теоретико-методологічні принципи і методику дослідження, обґрунтовано періодизацію історії розвитку ландшафтознавства в Україні. Здійснений поетапний, проблемно-хронологічний аналіз, поле якого склали хронологія основних подій, домінуючі напрями досліджень, концептуальна база, методичний апарат, понятійно-термінологічна система, найбільш цитовані публікації, ландшафтознавчі центри і школи, взаємозв’язки з іншими науками, зарубіжні аналоги. Виявлено основні віхи становлення і розвитку українського ландшафтознавства як наукової і навчальної дисципліни, тенденції, рушійні чинники (зовнішні і внутрішні) і послідовність виникнення і розв’язання наукових проблем, розкрито зміст, структуру і закономірності формування концептуально-методичного апарату, роль наукових центрів, шкіл і окремих вчених України в розв’язанні наукових проблем у процесі становлення і розвитку українського ландшафтознавства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Міхелі С. В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : автореф. дис. ...д-ра геогр. наук : 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів / Міхелі Сергій Володимирович. - Київ, 2016. – 43 с.
Зібрання