Організаційне навчання персоналу IT-підприємств в умовах становлення «Індустрії 4.0»

Дата
2023
Автори
Павленко Надія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена узагальненню теоретичних основ організаційного навчання персоналу IT-підприємств в умовах становлення «Індустрії 4.0» та вдосконаленню прикладного інструментарію у частині аналітико-методичного забезпечення його оцінювання та розвитку. Уточнено категоріальний апарат у сфері управління персоналом, з’ясовано відмінності між трьома ключовими поняттями «професійне навчання персоналу», «корпоративне навчання персоналу» та «організаційне навчання персоналу». Запропоновано авторське трактування поняття «організаційне навчання персоналу» з урахуванням його реалізації на індивідуальному, командному та організаційному рівнях задля забезпечення довгострокового розвитку підприємства. Узагальнено основні зміни в управлінні персоналом в ІТ-сфері, що спричинені розгортанням «Індустрії 4.0», та з’ясовано пріоритетні персонал-стратегії для забезпечення ефективного функціонування ІТ-підприємств. Ключові слова: організаційне навчання персоналу, IT-підприємства, управління персоналом, компетентності, бренд роботодавця, аналіз соціальних мереж, SPACE-аналіз, аналітика навчання, цифровізація, мікронавчання, платформа навчального досвіду, «Індустрія 4.0».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Павленко Н. М. Організаційне навчання персоналу IT-підприємств в умовах становлення «Індустрії 4.0» : дис. ... д-ра філос. : 073 Менеджмент / Павленко Надія Михайлівна. - Київ, 2023. - 254 с.
Зібрання