Застосування графових нейронних мереж до задач класифікації

Дата
2022
Автори
Краснощок Іван
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто поточні розповсюджені підходи машиинного начання для роботи з графами, описано алгоритм тренування нейронних мереж, розглянуто принцип роботи графових нейронних мереж, розглянуто поширені архітектури графових нейронних мереж, побудовано моделі згорткової графової мережі та графової мережі з увагою, проаналізовано результати роботи побудованих моделей. Результати роботи демонструють приклад успішного застосування графових нейронних мереж до задач класифікації на графах, а також можуть слугувати підґрунтям для подальших досліджень у напрямку підходів до розв’язання задач класифікації за допомогою графових нейронних мереж.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Краснощок І. Застосування графових нейронних мереж до задач класифікації : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Іван Краснощрк. - Київ, 2022. - 41 с.