Особливості впливу вимушеної міграції на задоволеність шлюбом Кваліфікаційна робота

Дата
2022
Автори
Коваленко Лариса Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі були вивчені та проаналізовані особливості впливу вимушеної міграції на задоволеність шлюбом на адекватній та репрезентативній вибірці гравців. Дослідження проводилося за допомогою використання кількісних методів. Перш за все, було опрацьовано вітчизняну та зарубіжну літературу з обраної проблематики. Розглянуто поняття задоволеності шлюбом та теоретичні підходи до його вивчення та вимушену міграцію як чинник впливу на задоволеність шлюбом у подружніх парах. Задоволеність шлюбом - результат адекватної реалізації уявлень (образу) про сім’ю, що склались у свідомості людини під впливом зустрічей з різними подіями, що становлять її досвід (дійсний або символічний) у даній сфері діяльності. Вимушена міграція може загострювати невдоволення подружжя своїм шлюбом, підіймати приховані конфлікти та призвести до розлучення, якщо пари не працюють над своїми відносинами. Статистична обробка результатів методик, дозволила виявити статистично значущі відмінності між групами досліджуваних по таких шкалах як «Батьківські обов’язки», «Агресивний», «Підозрілий», «Альтруїстичний», в опитуванні про свого партнера «Агресивний», «Підозрілий», «Покірливий» вимушені мігранти мали високі показники за даними шкалами, а низькі — «Особистісна ідентифікація», «Господарсько-побутові функції», «Авторитарний», в опитуванні про свого партнера «Альтруїстичний». За допомогою кількісного методу зроблено до висновок, що обидві групи в цілому задоволені своїм шлюбом, але скоріше за все, через військовий стан в Україні і те, що їм довелося покинути свій дім, вони стали більш недовірливими та агресивними.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Коваленко Л. Ю. Особливості впливу вимушеної міграції на задоволеність шлюбом : кваліфікаційна робота … магістр : 053 Психологія / Коваленко Лариса Юріївна. - Київ, 2022. – 78 с.