Предмет правового регулювання у кримінальному процесі

Дата
2016
Автори
Лоскутов Тимур Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Вперше в Україні комплексно розглянуто предмет правового регулювання у кримінальному процесі. Прослідковано ґенезу теоретичних уявлень щодо предмету правового регулювання в кримінальному процесі на дореволюційному, радянському та сучасному історичних етапах. Сформульовано поняття предмету кримінального процесуального регулювання. З’ясовано функціональне призначення предмету правового регулювання у кримінальному процесі, розглянуто його зміст, обсяг та межі. Досліджено предмет кримінального процесуального регулювання у співвідношенні з такими категоріями правового регулювання, як об’єкт, засоби, методи, типи, механізм та режим. Розглянуто структуру предмету правового регулювання у кримінальному процесі. Виокремлено основні (головні), другорядні і факультативні (додаткові) елементи предмету кримінального процесуального регулювання. Визначено перспективи розвитку предмету правового регулювання у кримінальному процесі через його головний та інші структурні елементи. У результаті проведеного дослідження предмету правового регулювання КПК України сформульовані пропозиції щодо внесення змін і доповнень до кримінального процесуального закону, що спрямовані на приведення змісту кримінальних процесуальних норм до вимог європейських стандартів забезпечення прав людини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Лоскутов Т. О. Предмет правового регулювання у кримінальному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Лоскутов Тимур Олександрович. - Київ, 2016. - 36 с.
Зібрання