Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу

Дата
2016
Автори
Горбов Владислав Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі на основі проведеного теоретичного аналізу та відповідних узагальнень обґрунтовано можливість використання соціального аудиту в освітній сфері як технології управління якістю освітніх послуг ВНЗ. Визначено поняття «соціальний аудит в освітній сфері» завдяки його інтерпретації крізь призму теорій соціального контролю та соціальних технологій, що дозволило конкретизувати концептуальні та методичні засади його проведення, а також відмінності від існуючих систем діагностики і державних атестаційно-контрольних процедур. Узагальнено зарубіжний досвід виникнення та розвитку соціального аудиту в освітній сфері. З’ясовано види та принципи його проведення в освітніх установах, визначено його функції. На засадах міжнародних стандартів та соціологічних методик було розроблено технологічний алгоритм соціального аудиту в освітній сфері як діагностичної та управлінської технології. Здійснено аналіз сучасного стану та перспективи впровадження соціального аудиту в освітній сфері в управлінську практику України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Горбов В. В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Горбов Владислав Володимирович. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання