Синтез 6-заміщених похідних 2-азабіцикло[3.2.0]гептану

Дата
2020
Автори
Носик Данило Антонович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі описано методи синтезу 6-заміщених похідних 2-азабіцикло[3.2.0]гептану. Ключові структури були підтверджені за допомогою методу ЯМР. Отримані результати можуть бути використані при розробці лікарських засобів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Носик Д. А. Синтез 6-заміщених похідних 2-азабіцикло[3.2.0]гептану : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Носик Данило Антонович. - Київ, 2020. - 46 с.