Механізми державного регулювання розвитку інфраструктури ринку житла в Україні

Дата
2023
Автори
Олійник Ірина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації запропоновано вирішення актуального наукового завдання в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», що полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні підходів та практичних пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку інфраструктури ринку житла, які формують наукові основи для підвищення ефективності державно-управлінської діяльності та публічної політики в житловій сфері в Україні. Уперше в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» обґрунтовано підхід до розвитку інформаційно-аналітичної системи щодо об’єктів ринку нерухомості з використанням технології блокчейн, зокрема розроблено та пропонується до практичного впровадження модель блокчейн-платформи «Нерухомість України», яка передбачає створення багаторівневого державного реєстру об’єктів нерухомості та залучення усіх учасників цього ринку на основі довірчих відносин. Досліджено і вдосконалено типологію механізмів державного регулювання розвитку інфраструктури ринку житла, а саме шляхом визначення у рамках базового комплексу таких механізмів, як нормативно-правові, організаційно-правові та судові відповідно до принципу розподілу владних повноважень; інформаційні, ресурсні, соціально-психологічні та культурно-комунікативні – відповідно до принципів Good Governance; цей комплекс механізмів забезпечує належне співвідношення примусу, заохочення і переконання на ринку житла для його сталого розвитку. Обґрунтовано, що професіоналізація учасників ринку житла має здійснюватися насамперед шляхом підтвердження професійних кваліфікацій саме для професійних учасників ринку житла в акредитованих кваліфікаційних центрах на основі відповідних професійних стандартів. Ключові слова: державне регулювання, механізми державного регулювання, ринок житла, інфраструктура ринку житла, учасники ринку житла, рієлтори/брокери, інвестиції, будівництво житла, оцінка майна, страхування, ліцензування, дозвільні документи, інформаційне забезпечення, блокчейн.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Олійник І. І. Механізми державного регулювання розвитку інфраструктури ринку житла в Україні : дис. … д-ра філософії : 281 – Публічне управління та адміністрування / Олійник Ірина Ігорівна. - Київ, 2023. - 244 с.
Зібрання