Лексико-стилістичні особливості роману Жозе Сарамаго «Сліпота» та способи їх відтворення в українському перекладі

Дата
2023
Автори
Літвинова Богдана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Переклад - як засіб міжкультурної комунікації не просто передає слова з однієї мови на іншу, але і має завдання відтворити емоційне забарвлення та смислове наповнення тексту. Це стає особливо важливим в контексті міжкультурних взаємодій, де розуміння та сприйняття тексту можуть суттєво відрізнятися. Художній переклад передбачає передачу семіотики оригінального тексту на рівні як видимого змісту, так і підтексту з метою збереження стилю оригінального твору. Переклад тексту з однієї мови на іншу є складним завданням, що вимагає уважного аналізу та точного відтворення стилістичних та лексичних особливостей оригіналу. Недооцінка цієї складності може призвести до недосконалого перекладу, який не зможе передати повністю емоційну силу та нюанси оригіналу. Для письменника цей прийом є алегоричним засобом, за допомогою якого він критикує суспільні проблеми та політичні реалії. Віктор Шовкун у своєму перекладі вдало передавав цей художній метод, який допомагає утворити враження надприродного та фантастичного у світі повсякденного життя. Автор перекладу вдало відтворював передачу символіки, метафор та алегорій, що містяться в оригіналі, щоб зберегти глибокий зміст та соціальну критику, наявну в творах Сарамаго. Аналіз стилістичних особливостей перекладу творів Жозе Сарамаго Віктором Шовкуном демонструє, що вдале відтворення стилю є ключовим аспектом якісного перекладу. Віктор Шовкун зумів врахувати всі важливі аспекти, від постмодерністських технік та магічного реалізму до епічної широти та лабіринтоподібної структури. Шовкун вдало використовує різні перекладацькі стратегії та прийоми – методи прагматичної адаптації, вилучення, конкретизацію, декомпресію та компенсацію, – щоб передати відтінки стилю оригіналу в українському перекладі. Він здійснює адаптацію та модифікацію деяких стилістичних елементів, щоб вони звучали природно і зрозуміло для українського читача, одночасно зберігаючи художній дух оригіналу.
As características lexicais e estilísticas do romance "Ensaio sobre a Cegueira" de José Saramago e as formas da sua reprodução na tradução ucraniana foram escolhidas como tema do estudo. É de notar que a relevância do estudo deste tópico se deve à elevada frequência da utilização de dispositivos lexicais e estilísticos na tradução literária de português para ucraniano, bem como ao estudo insuficiente das formas e métodos da sua aplicação. É importante encontrar um equilíbrio entre a exatidão do significado e a fidelidade ao estilo do autor, bem como ter em conta as peculiaridades culturais e linguísticas de ambas as línguas. Os tradutores podem também trabalhar com a estrutura das frases e utilizar técnicas sintáticas para ajudar a transmitir a singularidade do texto original. Por conseguinte, a fim de formular fundamentos teóricos, é importante identificar como os objetivos acima referidos são exatamente alcançados pelos tradutores no seu trabalho prático. A análise das características estilísticas da tradução das obras de José Saramago por Viktor Shovkun demonstra que uma reprodução bem sucedida do estilo é um aspeto fundamental de uma tradução de qualidade. Viktor Shovkun conseguiu ter em conta todos os aspetos importantes, desde as técnicas pós-modernas e o realismo mágico até à amplitude épica e à estrutura labiríntica. Shovkun utiliza com sucesso várias estratégias e técnicas de tradução - métodos de adaptação pragmática, extração, concretização, descompressão e compensação - para transmitir as nuances do estilo do original na tradução ucraniana. Adapta e modifica alguns elementos estilísticos para que soem naturais e compreensíveis para o leitor ucraniano, preservando o espírito artístico do original. Palavras-chaves: tradução literária, estilística, transformações da tradução, análise estilística, estilo do autor.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Літвинова Б. Лексико-стилістичні особливості роману Жозе Сарамаго «Сліпота» та способи їх відтворення в українському перекладі : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Літвинова Богдана. – Київ, 2023. – 60 с.