Логічний аналіз дискурсу аргументації у філософії

Дата
2016
Автори
Комаха Лариса Григорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі проведено логічне дослідження аргументації, ґрунтуючись на сучасних дискурсах з логіки і філософії. Уперше в Україні в межах логіко-філософського аналізу виявлено рефлексивно-теоретичну, науково-епістемологічну, методологічну сутність аргументації. Обґрунтовано, що для теорії аргументації особливе значення мають сучасні методологічні рефлексії, які дозволяють переосмислити положення класичної логіки і визначити перспективи подальшого розвитку аргументативної проблематики. Розглянуто принципи верифікації, фальсифікації, смислопокладання, апріорного, проліферації в якості специфічних аргументативних інструментів, які визначають основні параметри сучасної культури мислення і пізнавальної діяльності. На підставі методології еволюційної епістемології проведено аналіз аргументів «pro» і «contra» в обґрунтуванні довіри до суб’єкта пізнання, що дає підстави розкрити можливості теорії аргументації в когнітивному аспекті. Визначено, що нової якості теорія аргументації одержує в концептах «методологічного анархізму», «прагматичного аналітизму» і «концептуального прагматизму». Проведено аналіз «риторики економіки» як нового етапу в розвитку сучасної теорії аргументації. Розглянуто основні аспекти деконструкції «онтологічного аргументу» доказу буття Бога у версіях сучасних філософських дискурсів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Комаха Л. Г. Логічний аналіз дискурсу аргументації у філософії : автореф. дис. ...д-ра філос. наук : 09.00.06 логіка / Комаха Лариса Григорівна. - Київ, 2016. – 39 с.
Зібрання