Структурні особливості сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості

Дата
2016
Автори
Корнієнко Ольга Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснено узагальнення результатів теоретичного та емпіричного дослідження структурних особливостей сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості, що дало змогу дійти наступних висновків. 1. Сиблінгові позиції та їх додаткові змінні (зокрема, діапазон різниці у віці, кількість дітей у сім’ї, сиблінгова позиція батьків, розрізнювальне батьківське ставлення, характер сиблінгових стосунків, темперамент сиблінгів тощо) відіграють важливу роль у формуванні індивідуально-психологічних особливостей людини. Кожна сиблінгова позиція характеризується комплексом психологічних властивостей. Сиблінговий симптомокомплекс – складноструктурована система психологічних властивостей (психодинамічних, особистісних та соціально-психологічних), тип якої зумовлений особливостями сиблінгової підструктури сімейної системи. 2. Індикаторами системного рівня сиблінгового симптомокомплексу є порядок народження, стать, стать сиблінга, різниця у віці між сиблінгами, сиблінгова позиція батьків; соціально-психологічного – рівень емпатії, схожості, примусу, порушення меж у сиблінгових стосунках та тип міжособистісної взаємодії; особистісного та психодинамічного – характерологічні особливості, екстраверсія-інтроверсія, тривожність, емоційно-вольові властивості. Індикаторами невротичного стану є рівень невротизації та синдроми невротичного стану (тривога, невротична депресія, астенія, істеричний тип реагування, обсесивно-фобічні та вегетативні порушення). У структурі сиблінгового симптомокомплексу наявні неврозогенні та компенсаторні властивості, які значущо впливають на рівень невротизації та міру вираженості невротичних станів. Ключові слова: сиблінговий симптомокомплекс, сиблінгові позиції, невротичні стани, психічні стани, рівень невротизації, неврозогенні властивості, компенсаторні властивості особистості, сиблінгові стосунки, психологічний тренінг.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Корнієнко О. Ю. Структурні особливості сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Корнієнко Ольга Юріївна . - Київ, 2016 - 227 с.
Зібрання