Семіотика кольору в українських замовляннях

Дата
2023
Автори
Царенко Вікторія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Нами були проаналізовані семіотичні концепти семи зарубіжних та двох вітчизняних дослідників: Ф. де Соссюра, Ч. Пірса, Ч. Моріса, Дж. Локка, І. Льюіса, К. Леві-Строса, В. Проппа; О. Потебні, М. Сумцова. Це дозволило глибше дослідити, що таке семіотика, які її компоненти (синтактика, прагматика, семантика), також компоненти знаків (об’єкт, знак, інтерпретанта) та їх види (ікони, індекси, символи) тощо. Така інформація потрібна була для подальшого аналізу заклинальних текстів з вибірки. Систематизувано вітчизняні та зарубічні наукові дослідження кінця ХХ – початку ХХІ століть про семантику кольору в традиційній культурі: В. Войтовича, Л. Ковтун; М. Толстого, В. Усачева, О. Білової, О. Потебні, В. Тернера. Зазначено, що тріада кольорів «білий – червоний – чорний» є основою для світу колоративів у багатьох традиційних культурах світу. Додаючи сюди ще золотий колір, маємо картину, де всі вживані кольори до цього – білий, червоний, чорний, золотий – є найархаїчнішими та найбільш сакралізованими в ритуалах чи текстах. Виявлено, що символіка кольорів слов’янських народів є чимось подібна між собою в багатьох аспектах та традиціях. Нами досліджено 95 замовлянь з 4 збірок заклинальних текстів укураїнської традиції, виокремлено класифікацію (переважають «лікувальні») та тип (переважають «від вроків») кожного з них. Прийом «нанизування кольорів» знайдено в двох замовляннях в поєднанні з очима та волосиною. А наскрізним епітетом у замовляннях найчастіше виступає чорний колір – в трьох варінтах з дослідженої вибірки. Стійка комбінація кольорів «жовтий (кістка) – білий (лице, тіло) – червоний (кров)», в поєднанні також з іншими колоративами, наявна у 27 типових замовляннях. У проаналізованих текстах найчастіше з іншими знаками поєднується червоний колір – 48 разів. Оскільки зв’язок звипадків відбувається поєднання кольору з такими об’єктами: жовта кістка – 28 разів, червона кров – 21 раз, синє море – 8 разів, біле тіло – 7 разів та інші. А чи є вони сакральними, дізнаємося за допомогою семантичного аналізу. Усі інші досліджені нами кольори є пізнішими у використанні традиційною культурою, а отже і менш сакральні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Царенко В. Семіотика кольору в українських замовляннях : кваліфікаційна робота бакалавра : 034 Культурологія / Царенко Вікторія. – Київ, 2023. – 82 с.