Систематичність та систематизаційність організації інформації – основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки

Дата
2012
Автори
Сербін Олег
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The present publication deals with the main properties of classification systems in the projection on organizational characteristics of the library catalog. Analytical overview of the main classifications which is used for indexing and library catalog’s organization by systematic and systematization of documents is realized. The essence of information’s systematic and systematization, as forming expression of knowledge through the prism of classification principles differently structural library and bibliographic classifications are defined.
У публікації розглянуто основні структурні властивості класифікаційних систем у проекції на організаційні характеристики бібліотечного каталогу. Здійснено аналітичний огляд основних класифікацій, що використовуються для індексування і організації бібліотечного каталогу засобами систематики та систематизації документів. Визначено суть систематики та систематизації інформації як формного вираження системи знань крізь призму класифікаційних засад різноструктурних бібліотечно-бібліографічних класифікацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
02 Культура і мистецтво , 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Бібліографічний опис
Сербін О. Систематичність та систематизаційність організації інформації – основні принципи відображення наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – Київ, 2012. – № 2. – С. 3–10.