Петрографія вулканітів Полицького родовища

Дата
2023
Автори
Таперік Олексій Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час досліджень було встановлено структуру, текстуру, мінеральний склад зразків, були встановлені та надані чіткі назви досліджуваних зразків. Ключові слова Полицьке родовище, вулканіти, базальт мигдалекам’яний, базальт афанітовий, вулканічний туф, ратнівська світа, лучичівські верстви, палагоніт, плагіоклаз, смектит, клинопіроксен, вітрокласти, літокласти.
During the research, the structure, texture, and mineral composition of the samples were established, and clear names of the studied samples were established and given. Keyword: Politska deposit, volcanics, almond-stone basalt, aphanite basalt, volcanic tuff, Ratniv svita, Luchichev layers, palagonite, plagioclase, smectite, clinopyroxene, vitreoclasts, lithoclasts.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Таперік О. А. Петрографія вулканітів Полицького родовища : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Таперік Олексій Андрійович. - Київ, 2023. - 35 с.