Просторово-часові аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва діоксидом азоту

Дата
2021
Автори
Кандій Марія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є з’ясування особливостей просторового розподілу концентрацій діоксиду азоту в атмосферному повітрі міста Києва та їх часових змін. У ході виконання роботи було описано поведінку неорганічних сполук азоту в атмосферному повітрі з наведенням відповідних хімічних реакцій; з’ясовано негативні наслідки підвищених концентрацій досліджуваної домішки на здоров’я людини та на екосистеми; означено основні джерела надходження діоксиду азоту до атмосферного повітря Києва; досліджено шляхи вилучення досліджуваної домішки з атмосфери; висвітлено особливості просторового розподілу забруднення атмосферного повітря Києва діоксидом азоту; з’ясовано причини просторової неоднорідності концентрацій діоксиду азоту в атмосферному повітрі Києва.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Кандій М. Просторово-часові аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва діоксидом азоту : кваліфікаційна робота бакалавра : 106 – Географія / Кандій Марія Олександрівна. – Київ, 2021. – 64 с.