Українська мова в аспекті теорії субстрату

Дата
2016
Автори
Сторожук Христина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова новизна дослідження полягає в уточненні методології й методики субстратологічного дослідження мови, сучасних теоретичних уявлень із теорії стратів, гіпотез щодо субстратів української мови та етимологій конкретних лексем, для яких можна припускати субстратне походження; висвітлена роль адстратних елементів в українській мові, здійснено типологізацію субстратних та адстратних елементів української мови в контексті загальнолінгвістичної теорії стратів; запропоноване моделювання процесів субстратно-адстратної взаємодії в перебігу формування української мови та показана специфіка цих процесів на тлі інших мов; показані особливості функціонування субстратних лексем у мові українського фольклору у зв’язку з відповідними їм міфологічними образами язичницького періоду.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Сторожук Х. В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : дис. ...канд. філол. наук : 10.01.02 – українська мова / Сторожук Христина Володимирівна. - Київ, 2016. - 295 с.
Зібрання