Політичне лідерство в електоральному просторі

Дата
2021
Автори
Француз Олексій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі здійснено політологічне дослідження феномену політичного лідера в контексті електорального простору. Основну увагу було зосереджено на конкретизації поняття політичного лідера, визначення кон’юнктури його функціонування в електоральному просторі. Окрему увагу зосереджено на аналізі можливих кореляцій між новим типом лідерства як сучасного глобального тренду та ефективністю і результативністю виборчої кампанії. З’ясовано, що політичним лідером є особа, яка діє в системі владних відносин, де політичне лідерство постає як процес здійснення влади, що базується і на насильницькій інтеграції соціальної активності різних прошарків (груп), так і через легітимні механізми вирішення соціальних проблем та завдань суспільного розвитку. Також наголошено на тому, що загальною тенденцією сучасного політичного лідерства є тенденція абсолютизації значення іміджу і образу політика, сформованого у свідомості електорату під час виборчих кампаній. Запропоновано уточнення поняття «електоральний простір», під яким розуміється комплекс взаємообумовлених елементів та їх властивостей, що визначають якісні характеристики політичних та соціально-економічних процесів, які безпосередньо чи опосередковано впливають на виборчу поведінку громадян. Відповідно було досліджено якісні характеристики політичних процесів, суб’єктів та об’єктів політики в контексті їх впливу на електоральний вибір громадян.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Француз О. Політичне лідерство в електоральному просторі : кваліфікаційна робота магістра : 052 Політологія / Олексій Француз. - Київ, 2021. - 112 с.