Моделювання блоків медичної установи за допомогою систем масового обслуговування

Дата
2022
Автори
Околот Ангеліна Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даій роботі показано корисність моделювання систем масового обслуговування, яке дозволяє оцінити параметри моделі та побачити як будуть впливати зміни одних характеристик на інші. Це дуже потрібно саме для оцінки параметрів реанімаційної палати, оскільки в реальному житті дуже ризиковано перевіряти ту чи іншу можливість лікарні, бо від цього може залежати життя людей. Отримані результати дають можливість формулювати та розв’язувати ряд оптимізаційних задач мінімізації витрат на забезпечення поточного обслуговування палат, включаючи персонал, та мінімізації ризиків, пов’язаних з відмовою пацієнтам в обслуговуванні, можливо, за рахунок певної логістичної структури переведень ургентних хворих до інших структурних підрозділів або до інших медичних закладів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Околот А. І. Моделювання блоків медичної установи за допомогою систем масового обслуговування : кваліфікаційна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Околот Ангеліна Ігорівна. – Київ, 2022. – 49 с.