Механізми соціального контролю: філософсько- прикладний аналіз

Дата
2022
Автори
Мартиновський Максим Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даного дослідження є філософсько-прикладний аналіз сучасних соціальних реалій на базі використання концепції влади і її механізмів соціального контролю в постструктуралізмі М.Фуко і Ж. Бодріяра. В роботі застосовано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення і порівняння, та методики історико-філософського дослідження і прикладного аналізу сучасної соціальної ситуації. Розглянуто питання влади у філософії Фуко та досліджено її методи. Досліджено проблему війни та кінця соціального у роботах Ж. Бодріяра. Визначено актуальність описаних технік та явищ в сучасності. Активне використання даних технік й концепцій часто обмежує людську свободу, використовує її як ресурс та викривляє реальність. Особливо цьому сприяє технологічний розвиток, що замість нових можливостей та прогресивних відкриттів допомагає владі розширити свій вплив на віртуальний простір. Тому важливо звернутись до філософського способу життя, котрий був практично застосовуваним ще з Античності і про який нагадує нам Фуко, варто виробити вміння абстрагуватись від зайвої інформації, навчитись розподіляти те що нам під силу і те, на що ми вплинути не можемо. Слід мислити критично, уміти розпізнавати сенс інформації, обмежуватись від спокус та слідувати тій істині, що знаходимо в нас самих.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Мартиновський М. В. Механізми соціального контролю : філософсько- прикладний аналіз : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Мартиновський Максим Вікторович. - Київ, 2022. – 35 с.