Сучасні методи оцінки вартості підприємства

Дата
2022
Автори
Вертипорох Яна Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена актуальній темі оцінки вартості підприємсв за допомогою сучасних методів. На основі узагальнення теоретико-методологічних підходів надано характеристику поняттю «вартості підприємства» та її оцінки, проаналізовано основні традиційні та сучасні підходи до оцінки та охарактеризовано методи оцінки в рамках зазначених підходів, визначено особливості їх застосування, а також позитивні сторони та недоліки. Обрахунок основних показників фінансового стану підприємства дозволив зробити висновки, що ТОВ «Примтекс Плюс» є фінансово стабільним та забезпеченим фінансовими ресурсами в достатньому обсязі. Дослідження вартості ТОВ «Примтекс Плюс» дало змогу зробити висновки, що проаналізовані реальні опціони підприємства мають достатньо вагомий вплив на кінцеву вартість підприємства, тому вони потребують додаткового дослідження та аналізу. На основі аналізу діяльності ТОВ «Примтекс Плюс» були розроблені рекомендації з підвищення вартості підприємства за рахунок зовнішніх та внутрішніх перетворень, зокрема оптимізації структури капіталу та впровадження вартісно-орієнтованого підходу до управління на підприємстві. Показано, що оптимізація структури капіталу підприємства за критерієм мінімізації його вартості, а також реструктуризація боргу мають позитивний вплив на кінцеву вартість підприємства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Вертипорох Я. В. Сучасні методи оцінки вартості підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Вертипорох Яна Василівна. - Київ, 2022. - 96 с.