Самореклама як інструмент формування соціального капіталу агента в соціальних мережах (на прикладі Instagram)

Дата
2023
Автори
Кравченко Марія Романівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційна робота дозволила виявити стратегії, що використовуються суб’єктами для самореклами в Instagram з метою накопичення соціального капіталу та способів його конвертації. В результаті проведеного в рамках дипломної роботи аналізу теоретичних аспектів дослідження соціального капіталу встановлено, що соціальний капітал – це освоєні соціальні зв'язки, результатом використання яких є блага, вигоди, придбання, переваги, які набувають соціальні актори (індивідуальні та колективні). На основі узагальнення розглянутих теоретичних підходів були зроблені висновки щодо джерел формування соціального капіталу, його структури, компонентів та функцій, а також властивостей та показників накопичення. Встановлено, що накопичення соціального капіталу не є самоціллю нарощування соціальної взаємодії у віртуальному просторі, натомість його завданнями є конвертація в інші види капіталів. Зроблено висновок, що використання соціальної мережі Instagram для накопичення та конвертації соціального капіталу ґрунтується на точному розумінні багатьох базових характеристик залучення аудиторії, зокрема її зацікавленості в публікованому контенті на основі якої формується регулярністю публікації постів, методи просування контенту, візуальні та вербальні особливості публікованого. В практичній частині роботи, завдяки методу контент-аналізу, було досліджено особливості використання інструментів самореклами в мережі Instagram представниками різних професійних груп, яким властива наявність високого рівня соціального капіталу. Ключові слова : соціальний капітал, Instagram, конвертаціія, самореклама, соціальні мережі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Кравченко М. Р. Самореклама як інструмент формування соціального капіталу агента в соціальних мережах (на прикладі Instagram) : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Кравченко Марія Романівна. - Київ, 2023. - 85 с.