Науково-консультативне забезпечення діяльності Верховного Суду України

Дата
2016
Автори
Волошина Віта Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, правових та праксеологічних засад науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України, а також напрацюванню пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яке регламентує функціонування системи науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України. У роботі визначено місце Верховного Суду України в судовій системі України, надана характеристика його повноважень та виокремлені фактори ефективності їх реалізації, сформульоване поняття науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України та визначений його зміст, визначенні мета, функції, принципи та гарантії системи науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України. Дисертаційне дослідження надало можливість встановити особливості правового статусу наукових консультантів як суб’єктів науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України, охарактеризувати Науково-консультативну раду при Верховному Суді України як колегіального консультативного органу та визначити форми науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України. В дисертації надано авторське визначення поняття та характерних рис адміністрування системи науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України, а також визначено поняття інформаційного забезпечення функціонування аналітичних підрозділів Верховного Суду України та виділені шляхи його удосконалення. В роботі містяться пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства України, які регламентують функціонування системи науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Волошина В. А. Науково-консультативне забезпечення діяльності Верховного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура / Волошина Віта Анатоліївна. - Київ, 2016. - 21 с.
Зібрання