Синтез функціоналізованих піролідинів за реакцією 1,3-диполярного циклоприєднання азометинових ілідів

Дата
2019
Автори
Ярмольчук Володимир Станіславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена синтезу 2,5-незаміщених піролідинів за допомогою реакції 1,3-диполярного циклоприєднання азометинових ілідів до активованого С=C зв`язку. Були синтезовано нові похідні піролідинів (β-проліну), в тому числі і такі, що містять хіральні центри. Похідні піролідину, які є продуктами реакції 1,3-диполярного цикло-приєднання азометинових ілідів до активованого С=C-зв`язку, є цінними вихідними сполуками («будівельними блоками»), які використовуються для отримання ліків та агрохімікатів. Більше того, залишок цього аміну можна знайти в багатьох біологічно активних речовинах, у тому числі в багатьох лікарських засобах, затверджених FDA. З іншого боку, практичне застосування подібних будівельних блоків в медичній хімії значною мірою залежить не лише від їх концептуальної привабливості, але також і від їх хімічної наявності. Тому, розробка коротко стадійних і ефективних синтетичних підходів до отримання аналогів піролідину є важливим та актуальним завданням сучасної органічної хімії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Ярмольчук В. С. Синтез функціоналізованих піролідинів за реакцією 1,3-диполярного циклоприєднання азометинових ілідів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 органічна хімія/ Ярмольчук Володимир Станіславович. - Київ, 2019. - 206 с.
Зібрання