Крайні праві політичні партії в країнах Європи: ідеологічний та електоральний вимір

Дата
2017
Автори
Гримська Марта Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі комплексно охарактеризовано крайні праві політичні партії в країнах Європи. Окреслено понятійно-категоріальний апарат, який використовується для позначення даної групи політичних партій та обґрунтовано доречність застосування терміну «крайні праві». Висвітлено історію становлення крайніх правих політичних партій в Німеччині, Австрії, Франції, Швеції, Угорщині, а також Україні. Виокремлено дві групи чинників, які сприяють радикалізації електоральних преференцій та зростанню підтримки крайніх правих. Вперше у вітчизняній науці представлено сутність крайніх правих політичних партій через розкриття ідеологічного та електорального виміру. Розкрито специфіку ідеології крайніх правих політичних партій та висвітлено їх погляди на внутрішню політику, економіку, суспільні відносини, зовнішню політику та євроінтеграцію. Наголошено, що центральним поняттям для них є народ, інтереси якого мають слугувати основою для прийняття рішень у всіх сферах суспільного життя. Охарактеризовано сучасний стан крайніх правих у низці європейських країн з погляду їх електоральних успіхів. Визначено проблеми та перспективи подальшого розвитку крайніх правих в зазначених країнах Європи. Розкрито специфіку формування загальноєвропейської транснаціональної крайньої правої політичної партії та політичної групи в Європейському Парламенті.Охарактеризовано крайні праві політичні партії сучасної України. Виокремлено два етапи їх історії та розкрито сутність кожного з них. Висвітлено ідеологію та електоральні успіхи Української національної асамблеї, Конгресу українських націоналістів, ВО «Свободи», Правого сектору та УНА-УНСО. Окреслено два основні шляхи здобуття українськими крайніми правими впізнаваності та електоральної популярності – вулична діяльність та законотворчість.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Гримська М. І. Крайні праві політичні партії в країнах Європи: ідеологічний та електоральний вимір : автореф. дис. ...д-ра. політ. наук : 23.00.02 – політичні інститути та процеси / Гримська Марта Ігорівна. – Київ, 2017. - 45 с.
Зібрання