Засоби стигматизації в сучасних українських медіа

Дата
2016
Автори
Смирнова Марія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У теоретичній частині роботи узагальнено джерельну базу теоретичного доробку як українських, так і закордонних дослідників щодо феномена стигматизації. Незважаючи на те, що всі розглянуті концепції мали свою цінність, для нашого дослідження доречним було використати інтеракціоністський підхід І. Гофмана й унітарну теорію стигматизації Р. Хагігата, яка є синтетичною та поєднує в собі біологічні, психологічні, економічні й еволюційні чинники виникнення стигматизації. Аналіз сучасних теорій комунікації дозволив зробити висновок, що процес стигматизації можна розглядати як механізм соціальної комунікації. Отже, схема стигматизації як комунікаційного процесу на суспільному рівні має такий вигляд: стигматизатор позначає певного соціального суб’єкта чи групу людей стигмою; завдяки процесу кодування ця ідея перетворюється в символи, зображення, мову тощо; повідомлення спрямовується від стигматизатора до стигматизованого за допомогою каналів передачі – мас-медіа; через декодування цільова аудиторія перетворює отримані символи на конкретну інформацію; зворотний зв’язок дозволяє сторонам уникнути шуму, перешкод. Стигматизаторами в цьому випадку можуть бути соціальні інститути, політичні організації, працівники медійної сфери, а також представники аудиторії, чиї висловлювання ретранслює журналіст / редактор. Важливо враховувати, що стигматизатор може мати на меті стигматизувати когось, але може і не мати таких намірів. У першому випадку вважаємо доцільним розглядати стигматизацію в мас-медіа як активний мовний засіб маніпулятивного впливу на аудиторію за допомогою негативно забарвлених слів. Також до способів маніпуляції в медіа, які тісно пов’язані з навішуванням ярликів, можна віднести спотворення інформації за допомогою неповної, односторонньої подачі; додавання власних домислів і коментарів; інтерпретацію подій та явищ у вигідному світлі; акцентування уваги на окремих сторонах явища чи особи та замовчування інших; надмірну експресивність тексту тощо. Ключові слова: дестигматизація, дискримінація, комунікаційні процеси, мас-медіа, негативні ярлики, соціальні комунікації, стереотипи, стигма, стигматизація.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Смирнова М. В. Засоби стигматизації в сучасних українських медіа : дис. ... канд. наук із соц. ком. : 27.00.01 теорія та історія соціальних комунікацій / Смирнова Марія Валеріївна. - Київ, 2016. - 232 с.
Зібрання