Створення криптографічного модуля для ACS серверу

Дата
2022
Автори
Бєлозьорова Олеся Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено механізми безпеки при проведенні платіжних операцій, роботу протоколу 3D-Secure та роль ACS. Проведено аналіз сучасних рішень для ACS, які використовуться в українському та світовому банківському секторі. На основі проведеного аналізу було з’ясовано, що важливими елементом ACS, для якого необхідно впровадити нове рішення, є криптографічний модуль. У роботі запропоновано технологію передачі даних від ACS під час аутентифікації користувача, що базується на поєднанні стеганографії та візуальної криптографії. Для запропонованої технології було розроблено та протестовано програмне рішення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 125 Кібербезпека та захист інформації
Бібліографічний опис
Бєлозьорова О. А. Створення криптографічного модуля для ACS серверу : пояснюв. зап. диплом. роботи магістра : 125 Кібербезпека / Бєлозьорова Олеся Андріївна. - Київ, 2022. - 75 с.