Методологічна платформа інтерпретацій соціальної дійсності : роль сучасних візуальних мистецтв

Дата
2022
Автори
Недогода Анастасія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання роботи було окреслено межі поняття «ідеологія», представлено класичні інтерпретації К. Маркса та Ф. Енгельса, К. Маннгайма, Х. Арендт. Було визначено основні властивості ідеології та її політичні функції; Було розглянуто медіологічний проект Р. Дебре та М. Маклуена, а також вплив медіумів на соціально-політичні процеси; Було зроблено висновок, що вплив медіа безпосередньо пов’язаний із процесами глобалізації та вестернізації суспільств, в цьому, на думку такого вченого як Е. Саїд, зокрема, велику роль грає зображення не-західних культур як менш розвинених, консервативних та варварських в західному інформаційному просторі. Практична філософія створює новий простір для дослідження культури у всій її цілісності. Філософські рефлексії на тему мистецтва вказують на культурну самосвідомість сучасного суспільства. Міждисциплінарний підхід до вивчення цієї проблематики забезпечує комплексність інтерпретацій соціальної дійсності та дозволяє виявити взаємозв’язок між різними факторами і складниками соціокультурного контексту. Підтвердженням актуальності дослідження соціально-політичних аспектів людської творчості є зростаюча кількість практик символічної репрезентації реальності, які потребують активного обміркування з боку інтелектуалів, у тому числі шляхом застосування методів соціокультурного аналізу, що передбачають розгляд культури як особливого типу людської діяльності та сукупності матеріальних і духовних цінностей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Недогода А. В. Методологічна платформа інтерпретацій соціальної дійсності : роль сучасних візуальних мистецтв : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Недогода Анастасія Володимирівна. - Київ, 2022. – 56 с.