Гендерні особливості подолання стресу військовослужбовцями

Дата
2021
Автори
Гутевич Марина Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході дослідження було проаналізовано теоретичні підходи до дослідження способів подолання стресу. Як вважає Т.Л. Крюкова , стресова ситуація може розглядатися маскулінними військовослужбовцями як стимул до особистісного зростання.Вибір таких копінг-стратегій може бути обумовлений особистісними характеристиками чоловіків, що відносяться до маскулінного типу гендерної ідентичності. Було визначено методичні засади емпіричного дослідження гендерних особливостей подолання стресу військовослужбовцями, на основі яких і було створено дизайн дослідження та проведено аналіз та інтерпретацію отриманих результатів. Було визначено та проаналізовано копінг-стратегії, які використовуються військовослужбовцями в залежності від статі та типу гендерної ідентичності. Аналіз даних за критерієм «гендерна ідентичність» дозволив з’ясувати кількість чоловіків-військовослужбовців, що відносяться до кожного типу гендерної ідентичності. З'ясувалося, що зі 100% досліджуваних тільки у 5,3% яскраво виражена фемінність; 52,2% осіб мають яскраво виражену маскулінність, 42, 5% осіб - андрогінність. Загалом ситуація з розподілом за гендерною приналежністю виявилася подібною серед чоловіків та жінок (лише з тією різницею, що серед жінок-військовослужбовців відсоток феміних осіб за гендерною приналежністю є дещо вищим, а відсоток маскулінних осіб за гендерною приналежністю є дещо нижчим, ніж серед чоловіків-військовослужбовців). Це можна пояснити особливостями профорієнтації, а також впливом професійного середовища. Розроблена тренінгова програма спрямована на вироблення копінг-стратегій та способів саморегуляції військовослужбовців, що спрямована на зниження негативного впливу стресогенних факторів на психологічне здоров'я військовослужбовців і поліпшення їх адаптації, та може бути рекомендована для ефективного застосування у військових частинах та у військових навчальних закладах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Гутевич М. А. Гендерні особливості подолання стресу військовослужбовцями : магістерська робота : 053 Психологія / Гутевич Марина Андріївна. - Київ, 2021. – 119 с.