Координаційні сполуки Платини (ІІ), Паладію (ІІ) та Рутенію (ІІ) з функціоналізованими похідними 2-(1Н-1,2,4-триазол-3- іл)піридину

Дата
2023
Автори
Огороднік Юлія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена отриманню, встановленню будови та вивченню фізико-хімічних властивостей координаційних сполук Платини (ІІ), Паладію (ІІ) та Рутенію (ІІ) з функціоналізованими похідними 2-(1Н-1,2,4-триазол-3-іл)піридину. Проведено синтез та систематичне дослідження координаційно-хімічних властивостей 9 функціоналізованих похідних 2-(1Н-1,2,4-триазол-3-іл)піридину, 7 з яких отримано вперше. Шляхом реакції еквімолярних розчинів ліганду та відповідної солі металу отримано двадцять нових координаційних сполук, для вісімнадцяти було проведено рентгеноструктурні дослідження. Проведено аналіз поведінки координаційних сполук в розчинах за допомогою одновимірної та двовимірої ЯМР спектроскопії на ядрах 1Н, 13С, 15N та 195Pt. Виявлено, що координаційні сполуки Платини (ІІ) з моно- та біфункціоналізованими 2-(1Н-1,2,4-триазол-3-іл)піридинами взаємодіють з диметилсульфоксидом. За домопомого 195Pt ЯМР та мас-спектроскопії ідентифіковано продукти сольволізу. Досліджено протираковий потенціал для 20 комплексів Платини (ІІ), Паладію (ІІ) та Рутенію (ІІ) з похідними 2-(1Н-1,2,4-триазол-3-іл)піридину (МТТ- та резазуриновий тест) на 5 лініях клітин раку ссавців. Ключові слова: 1,2,4-триазол, піридин, координаційні сполуки Паладію (ІІ), координаційні сполуки Платини (ІІ), координаційні сполуки Рутенію (ІІ), ІЧ спетроскопія, ЯМР спектроскопія, цитотоксична активність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Огороднік Ю.М. Координаційні сполуки Платини (ІІ), Паладію (ІІ) та Рутенію (ІІ) з функціоналізованими похідними 2-(1Н-1,2,4-триазол-3-іл)піридину : дис. ... д-ра філософії : 102 Хімія / Огороднік Юлія Миколаївна. - Київ, 2023. – 286 с.
Зібрання