Лінгвокультурні особливості перекладу рекламного дискурсу китайською мовою

Дата
2023
Автори
Солошенко Злата Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У поданій роботі було досліджено особливості перекладу рекламних текстів з китайської мови на інші мови. Було розглянуто різні стратегії перекладу, такі як трансляція, еквіваленти, кальки, модифікація та компенсація. Крім того, було розглянуто важливість адаптації рекламного повідомлення до культурного контексту цільової аудиторії. Дослідження лінгвокультурологічних особливостей перекладу рекламного дискурсу з китайської мови на інші мови допомагає зрозуміти складнощі, з якими стикаються перекладачі. Теорія скопусу в перекладі рекламного дискурсу може надати методологічну підтримку для вибору найбільш оптимальних перекладацьких стратегій. Робота з мовними формами та культурним змістом в перекладі рекламних текстів є важливими аспектами, оскільки вони впливають на сприйняття рекламного повідомлення в іншій культурі. Комбінування різних стратегій перекладу допомагає забезпечити якісний та ефективний переклад рекламних текстів. Для ефективного та успішного перекладу рекламного дискурсу з китайської мови на інші мови, необхідно враховувати не лише лінгвістичні, але й культурні особливості. При перекладі рекламних текстів необхідно враховувати культурні норми та цінності, що характерні для кожної конкретної культури, а також використовувати комбіновані стратегії перекладу. Аналіз рекламних текстів китайської мови з лінгвокультурологічним підходом дозволяє виявити особливості їх взаємодії з культурними аспектами китайського суспільства. Наприклад, використання символіки, метафор та інших культурних елементів у рекламних текстах може мати особливе значення для китайської аудиторії. Досліджено важливість культурної компетентності перекладача при перекладі рекламних текстів та необхідність використання комбінованої стратегії перекладу, яка включає в себе різні підходи, такі як трансляція, еквіваленти, кальки, модифікація та компенсація. Було наведено приклади використання цих стратегій у перекладі рекламних текстів з китайської мови на англійську мову. Також розглянуто важливість врахування культурних норм щодо стилю та форматування рекламних повідомлень у різних культурних контекстах. У результаті проведеного дослідження було досягнуто поставлену мету роботи, а саме визначено особливості перекладу рекламних текстів з китайської мови на інші мови з урахуванням культурних відмінностей та розроблено рекомендації щодо ефективного перекладу рекламного дискурсу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Солошенко З. В. Лінгвокультурні особливості перекладу рекламного дискурсу китайською мовою : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Солошенко Злата Віталіївна. – Київ, 2023. – 45 с.