Дослідження залежності зовнішності злочинців від виду скоєного ним злочину методами машинного навчання

Дата
2022
Автори
Мудра Анастасія Денисівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджується основні тенденції, стан та проблеми сьогоденного розпізнавання обличчя, а також методи, засоби та математичні моделі РО. База даних складається з 1000 фотографій правопорушників та законопорядних людей, де фотографії перших взяті з відкритих джерел FBI та Interpol. На основі датасету було побудовано програму пошуку збіжностей обличчя із рисами зовнішності правопорушників у real-time за допомогою згорткової нейронної мережі та таких засобів як, python, keras, tensorflow та ін.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мудра А. Д. Дослідження залежності зовнішності злочинців від виду скоєного ним злочину методами машинного навчання : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Мудра Анастасія Денисівна. - Київ, 2022. - 90 с.