Інформаційна політика Ради Європи у сучасних міжнародних відносинах: функціональний та інституційний вимір

Дата
2022
Автори
Шустенко Софія Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі проведено комплексний науковий аналіз проблеми особливостей інформаційної політики Ради Європи в умовах стрімких інформаційно-комунікаційних трансформацій. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові методи, а також методологічні підходи до розуміння сутності інформаційної політики Ради Європи. У дисертаційній роботі обґрунтовано тезу про те, що після початку агресії РФ проти України в Раді Європи постало питання боротьби з російською пропагандою та деструктивними інформаційними впливами. Рада Європи разом з іншими міжнародними інституціями, що мають схожі цілі діяльності, зокрема Європейський парламент ЄС, активно працюють над формуванням програм і регламентів задля зміцнення безпекової системи держав-членів Ради Європи. Доведено, що Рада Європа сприяє проведенню реформ в Україні, з’являються нові можливості для узгодження позицій, проводяться моніторингові дослідження з питань відповідності реформування інформаційної сфери України та взятих Україною зобов’язань перед Радою Європи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Шустенко С. О. Інформаційна політика Ради Європи у сучасних міжнародних відносинах: функціональний та інституційний вимір : дис. ... д-ра філософії : 052 Політологія / Шустенко Софія Олексіївна. - Київ, 2022. – 207 с.
Зібрання