Лексико-стилістичні особливості перекладу роману Дж. К. Ролінг «Різдвяна свинка» українською мовою

Дата
2023
Автори
Орлова Олександра
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи проведено дослідження лексико-стилістичних особливостей перекладу роману Дж. К. Ролінг «Різдвяна свинка» українською мовою та проаналізовано 40 одиниць перекладу. Та зроблено наступні висновки: 1. Найбільш часто використовуваною перекладацькою трансформацією була трансформація смислового розвитку, застосування якої спостерігалося у більшості прикладів. Це дозволило перекладачеві докладно передати образи та ситуації, створюючи барвистий та живий переклад. 2. Наступною за поширеністю була трансформація транскодування, найчастіше транскрипції. Ця перекладацька трансформація продемонстувала, що перекладач досить часто застосовував стратегію форенізації, прагнучи зберегти британський колорит. 3. Калька. Використання цієї перекладацької стратегії допомогло перекладачеві зберегти інтенції авторки оригіналу, пов’язані із використанням промовистих імен. Здійснений аналіз трансформацій, задіяних у перекладі роману «Різдвяна свинка», свідчить про високу професійну компетентність перекладача, який вдало використовує різні перекладацькі стратегії для збереження стилю, емоційності та художньої цінності оригінального тексту.
The object of research of this paper is the linguistic and stylistic characteristics of J.K. Rowling's novel "The Christmas Pig". The subject of the study is the peculiarities of reproducing the lexical and stylistic parameters of J.K. Rowling's novel "The Christmas Pig" in the Ukrainian translation. The scientific novelty of the work lies in the choice of the subject and object of the study. J.K. Rowling's novel "The Christmas Pig" is the first to be examined in a linguistic and translation study. This work contributes to the partial theory of translation from English into Ukrainian, thus enriching it. The purpose of the study is to investigate the strategies and methods of reproducing the linguistic and stylistic parameters of the novel "The Christmas Pig" by J.K. Rowling in the translation by V. Morozov. The analysis of the study results leads to the following conclusions: The most frequently used translation strategy was descriptive translation, which allows for detailed conveyance of images and situations, creating a colorful and lively translation. Contextual substitution was also a widely used strategy, allowing for the adaptation of the text to the Ukrainian context and cultural environment. Calculation or literal translation was used to preserve the authenticity of the original text and the expressiveness of linguistic features.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Орлова О. Лексико-стилістичні особливості перекладу роману Дж. К. Ролінг «Різдвяна свинка» українською мовою : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Орлова Олександра. – Київ, 2023. – 52 с.