Лікувальні практики в контексті соціокультурних трансформації

Дата
2021
Автори
Любива Марія-Мілана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Диференціація ключових для культурологічного дослідження повсякденності понять показала, що концепти «здоров’я» і «хвороби» є необхідною частиною повсякденності, які неодмінно мають проєкцію в суспільній свідомості. Аналіз становлення і розвитку медичної антропології виявив, що вона як самостійна галузь знання об’єднує численні результати заходів зі збору, класифікації і систематизації матеріалу щодо цих проєкцій в різних культурах. «Здоров’я» і «хвороба» постають як культурно обумовлені конструкції, сенс яких серйозно варіюється в залежності від суспільства чи історичного періоду. Ці поняття розглядаються не як абсолютні, а як пластичні, динамічні, як такі, що мають пов’язуватися з соціокультурним контекстом. Проблема здоров’я і хвороби є однією з центральних у всіх суспільствах, незалежно від рівня їх розвитку, і комплекс пов'язаних з ними уявлень і практик є стійким елементом кожної культури, тому продукти антропологічного погляду на ці проблеми є важливим доповненням до вже існуючих медичних знань.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Любива М.-М. В. Лікувальні практики в контексті соціокультурних трансформації : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 034 Культурологія / Любива Марія-Мілана Володимирівна. - Київ, 2021. - 58 с.