Сучасний воєнний дискурс: семантика та прагматика медіа

Дата
2023
Автори
Томашенко Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є аналіз воєнного дискурсу, репрезентованого в текстах українських ЗМІ 2022-2023 років. Об’єктом роботи є корпус мультимодальних текстів воєнного дискурсу соціальних медіа. Предмет – семантичні та прагматичні параметри сучасного воєнного дискурсу в медійній комунікації. У ході дослідження розглянуто та з’ясовано поняття воєнного дискурсу, визначено головні власне мовні та нвколомовні параметри його існування. Встановлено категорійні ознаки та проведено типологію мультимодальних текстів, як складову засобів масової інформації. З’ясовано функційно-прагматичну специфіку медійних мультимодальних текстів сучасного воєнного дискурсу. Перспективи дослідження полягають у подальшому систематичному вивченні воєннополітичного дискурсу українських/іноземних мас-медіа у порівняльному аспекті, а також у простеженні кваліфікаційних ознак воєнно-політичного дискурсу як невід‘ємної складової інформаційних і психологічних операцій, що проводяться паралельно з бойовими діями.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Томашенко А. Сучасний воєнний дискурс : семантика та прагматика медіа : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Томашенко Анастасія. – Київ, 2023. – 59 с.