Інтелектуальна інформаційна система визначення кредитоспроможності позичальника

Дата
2022
Автори
Бовсуновська Марія Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході даної роботи було розроблено інтелектуальну інформаційну систему, яка проводить скорингову оцінку платоспроможності позичальника за отриманими від нього даними та, після вирішення задачі класифікації, надає рекомендації про погодження чи відмову кредиту. Були розглянуті варіанти, за яких причин гіпотетичний клієнт міг потрапити у проблемну ситуацію відмови у наданні позики, методики та проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника, а також, яким чином на це впливає конкуренція між фінансово-кредитними установами. Були описані існуючі рішення та сформовано детальну постановку задачі для даної проблеми. Було детально оглянуто структуру набору даних, сформовано короткі теоретичні відомості про методи аналізу даних, використані у роботі. Було проведено планування та проектування архітектури системи оцінки кредитоспроможності позичальника, проведено детальний функціональний та процесний аналіз, наведено етапи розробки інтерфейсу веб-додатку. Було описано особливості програмної реалізації мети проекту - обґрунтовано вибір інструментів реалізації та параметрів моделей використаних алгоритмів, описано структуру програмного забезпечення та базу даних користувачів. Розроблено та описано інформаційне забезпечення веб-застосунку. Наведено етапи розробки інтерфейсу веб-застосунку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Бовсуновська М. Є. Інтелектуальна інформаційна система визначення кредитоспроможності позичальника : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Бовсуновська Марія Євгенівна. - Київ, 2022. – 97 с.