Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення

Дата
2017
Автори
Білоус Світлана Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню, розробленню та експериментальній перевірці методики навчання студентів-філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення у комплексі аргументативних, емотивних та оцінних тактик. У роботі конкретизовано поняття «персуазивна комунікація» та проаналізовано персуазивну стратегію в комплексі аргументативних, емотивних та оцінних тактик. Визначено методичні засади та обгрунтовано зміст навчання майбутніх філологів англійського монологічного персуазивного мовлення. Здійснено відбір матеріалу для навчання англійського персуазивного мовлення в жанрах аналітичного коментаря та публічного виступу. Розроблено підсистему вправ та створено модель організації процесу навчання англійського усного персуазивного мовлення. Ефективність розробленої методики перевірено й підтверджено в ході експериментального навчання, за результатами якого укладено методичні рекомендації до навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення. Ключові слова: усне персуазивне мовлення, персуазивна стратегія, аргументативні тактики, емотивні тактики, оцінні тактики, навчання персуазивного мовлення, монологічне мовлення, майбутні філологи
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Білоус С. В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 теорія та методика навчання (германські мови) / Білоус Світлана Віталіївна - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання