Трансформація світового ринку продуктів цифрових медіа

Дата
2023
Автори
Бех Альона Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дисертаційної роботи є теоретико-методологічне обґрунтування економічної сутності трансформації світового ринку продуктів цифрових медіа та систематизація і аналіз ефективних практик, які забезпечують конкурентоспроможність компаній на світовому ринку цифрових медіа. Об’єктом дослідження є світовий ринок продуктів цифрових медіа. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних та прикладних питань трансформації і розвитку світового ринку продуктів цифрових медіа. У результаті проведеного дослідження здійснено емпіричний аналіз впровадження моделі доходів на основі реклами при створенні реального цифрового медіапродукту. В рамках дослідження макрочинників формування купівельної спроможності продуктів цифрових медіа в умовах різних національних бізнес-середовищ за допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено головні чинники підвищення національної конкурентоспроможності компаній. Удосконалено визначення і таксономічний опис продуктів цифрових медіа. Запропонована авторська структура сучасного ринку продуктів цифрових медіа та визначено особливості всіх її окремих сегментів. Виокремлені методологічні засади тлумачення сутності поняття “цифрові медіа”, що дозволило розглядати і детермінувати його як комплексну і багатокомпонентну категорію. Було сформульоване власне авторське визначення поняття “цифрові медіа”. Ключові слова: трансформація, продукти цифрових медіа, конкурентоспроможність, діджиталізація, моделі доходу, цифрове відео, відеоігри, електронні видання, цифрове аудіо, соціальні медіа, пошукові системи, цифрова реклама, штучний інтелект, медіаекономіка, глобалізація.
The objective of the dissertation is to provide theoretical and methodological substantiation of the economic essence of the transformation in the global market for digital media products. It also involves the systematization and analysis of effective practices that ensure companies’ competitiveness in this market. The object of study is the global market for digital media products. The subject of study encompasses a range of theoretical, methodological and applied issues related to the transformation and development of the global market of digital media products. Keywords: transformation, digital media products, competitiveness, digitization, revenue models, digital video, video games, electronic publishing, digital audio, social media, search engines, digital advertising, artificial intelligence, media economy, globalization.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Бех А. А. Трансформація світового ринку продуктів цифрових медіа : дис. ... д-ра філософії : 292 Міжнародні економічні відносини 052 Політологія / Бех Альона Анатоліївна. - Київ, 2023. – 250 с.
Зібрання