Функціонування системи гемостазу у пацієнтів з ішемічним інсультом на різних стадіях хвороби

Дата
2017
Автори
Катрій Тетяна Богданівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час виконання дисертаційної роботи вперше було проведено комплексне дослідження функціонування ланок системи гемостазу за різних підтипів ішемічного інсульту у віддалені терміни після перенесеної гострої фази захворювання. Згідно отриманих результатів, у пацієнтів по проходженні 1 року після ішемічного інсульту спостерігалася тенденція до зменшення рівня гіперкоагуляційного стану в організмі порівняно з показниками у гострій фазі, проте, загроза тромбозу в організмі залишалася присутньою. Результати доводять, що такі показники як: концентрація РФМК та Хaгеман-залежний фібриноліз є найбільш інформативними для діагностики пацієнтів з ішемічним інсультом через 1 року після гострої фази. Показано пригнічення фібринолітичного потенціалу організму при ішемічному інсульті через 1 рік після гострої фази. Результати дозволяють ідентифікувати протеїни, їх фрагменти та комплекси, які наявні лише у патологічних фракціях РФМК та протромбінового пулу, та які, потенційно, можуть відігравати ключову роль у загостренні ішемічного процесу. Доведені ефекторні властивості IgG, утворених в організмі за ішемічного інсульту, в напрямку посиленого тромбоутворення. Це відкриває новий напрямок досладження складових імунної системи за патологічної активації системи гемостазу. Показано антитромботичний вплив пептидів з молекулярною масою до 5 кДа, який може бути використаний для корекції лікування та попередження рецидиву досліджуваних патологічних станів організму.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Катрій Т. Б. Функціонування системи гемостазу у пацієнтів з ішемічним інсультом на різних стадіях хвороби : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04-біохімія / Катрій Тетяна Богданівна. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання