Специфіка відтворення українських власних назв засобами французької мови : діахронічний аспект (на матеріалі праць Михайла Грушевського з історії України, адаптованих для франкомовної аудиторії)

Дата
2023
Автори
Димарчук Іванна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою цієї дипломної роботи є вивчення специфіки відтворення українських власних назв засобами французької мови у діахронії на матеріалі різночасових редакцій Короткого нарису історії України Михайла Грушевського. Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є українські власні назви та їх французькі відповідники у перекладах науково-популярних текстів. Предметом дослідження є прийоми та способи відтворення у перекладі українських власних назв. Дослідження було присвячене відтворенню українських власних назв у французькому перекладі "Короткого нарису історії України" Михайла Грушевського. Завдяки всебічному вивченню теоретичних засад та конкретних прикладів було отримано цінну інформацію про тонкощі ономастичного перекладу. Проведено порівняння відтворення українських власних назв у рукописі перекладу та першому французькому виданні 1920 року, а також третьому французькому виданні 2022 року.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Димарчук І. С. Специфіка відтворення українських власних назв засобами французької мови : діахронічний аспект (на матеріалі праць Михайла Грушевського з історії України, адаптованих для франкомовної аудиторії) : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Димарчук Іванна Сергіївна. – Київ, 2023. – 70 с.