Особливості перекладу військової лексики (на матеріалі промов сучасних англомовних політиків)

Дата
2023
Автори
Полева Христина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи проаналізовано теоретичні основи та принципи перекладу політичного дискурсу. Виявлено місце англомовних політичних промов на військову тематику в сучасній риториці. Метою роботи є визначення особливостей перекладу військової лексики на матеріалі промов сучасних англомовних політиків. Об’єктом дослідження є специфіка перекладу військової лексики в контексті політичних промов. Предметом дослідження є переклад військової лексики, яка зустрічається в промовах сучасних англомовних політиків. Оохарактеризовано лексичні особливості перекладу військової лексики. Визначено стилістичні особливості перекладу військової лексики. Досліджено перекладацькі технології адаптації військової лексики промов сучасних англомовних політиків. Проаналізовано перекладацькі трансформації військової лексики. Визначено труднощі перекладу військової лексики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Полева Х. Особливості перекладу військової лексики (на матеріалі промов сучасних англомовних політиків) : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Полева Христина. – Київ, 2023. – 56 с.