Веб-застосунок підтримки взаємодії перекладачів і клієнтів

Дата
2022
Автори
Большаков Денис Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання бакалаврської роботи була досліджена теоретична база розробки веб-застосунків, було оглянуто існуючі рішення веб-застосунків підтримки взаємодії перекладачів і клієнтів та виявлені їх недоліки. З урахуванням виявлених недоліків було сформульовано список вимог до розроблюваного веб-застосунку та розроблене технічне завдання на розробку. Були розглянуті та проаналізовані сучасні підходи та засоби розробки веб-застосунків та були обрані підходи та засоби розробки для реалізації веб-застосунку підтримки взаємодії перекладачів і клієнтів. Було спроектовано та розроблено веб-застосунок, що є темою бакалаврської роботи, а також інструкції для користувача, що є клієнтом та користувача, що є перекладачем. Розробка веб-застосунку підтримки взаємодії перекладачів і клієнтів проводилась у середі розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio Code. Розробка велась на мові JavaScript з використанням фреймворку Express для реалізації серверної частини веб-застосунку та бібліотек React та Redux для реалізації клієнтської частини веб-застосунку. Також для реалізації веб-застосунку була використана документо-орієнтована база даних MongoDB.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Большаков Д. О. Веб-застосунок підтримки взаємодії перекладачів і клієнтів : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Большаков Денис Олександрович. - Київ, 2022. - 63 с.