Емоційно-експресивна лексика на прикладі поезій Ліни Костенко

Дата
2023
Автори
Кирийчук Дарина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було розглянуто та проаналізовано поняття «емоційність», «емотивність» та «експресивність». Загалом, емоційність, емотивність та експресивність у лінгвістиці відносяться до вивчення емоційних аспектів мови та їх вираження в мовленні, але кожне поняття має свої відмінності і акцентує увагу на різних аспектах емоційного виразу. Як мовна та мовленнєва категорія, експресивність відображає здатність мови та мовлення виражати емоційний вимір, ставлення та інтенсивність спілкування. Вона допомагає збагачувати мовлення і робить його більш виразним та емоційно насиченим. Крім того, було розглянуто оцінну лексику. Оцінна лексика використовується для вираження оцінки, ставлення або оцінного судження про певний об'єкт, явище, дію або ідею. Вона містить слова та вирази, які передають позитивні, негативні або нейтральні оцінки залежно від контексту. У курсовій роботі було проаналізовано кілька поезій Ліни Василівни на частоту та способи вживання емоційно-експресивної лексики. Поетеса доволі часто використовує їх у різних варіаціях. Проаналізовано поезії та лексеми на позначення емоційності та експресивності кількома способами. Було проаналізовано лексеми, які з самого початку несуть у собі значення позитивності та негативності. Проаналізовано емоційно-експресивну лексику поезій за допомогою класифікації по базовим емоціям. Емоційна лексика в поезії Ліни Костенко дозволяє виразити почуття та створити певну атмосферу. Поетеса використовує слова з багатим емоційним забарвленням, щоб передати свої особисті емоції, такі як радість, горе, кохання, туга тощо. Це допомагає їй створити зв'язок між собою чи своїм ліричним героєм і читачем, спонукає до співпереживання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кирийчук Д. Емоційно-експресивна лексика на прикладі поезій Ліни Костенко : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Кирийчук Дарина. – Київ, 2023. – 45 с.